crown

Místo

3. (90 b)

10 000 - 80 000 obyvatel

Zobrazit celý žebříček

Ekonomika

Government & ICT

Bezpečnost

Mobilita

Bydlení

Lidé

Sdílejte výsledky svého města

Technologie (2)

government

Government & ICT

Government & ICT - Strategický plán města

2015-01-01

Strategie území správního obvodu ORP v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a zaměstnanost a podpora podnikání.

Arrow Right
mobility

Mobilita

Mobilita - Inteligentní dopravní informace

2018-12-01

Hlavním cílem realizace dopravního portálu (MHD) je poskytování aktuálních informací v MHD veřejnosti. Zájmem každého města je motivovat občany k využívání veřejné dopravy (z důvodu kvality životního prostředí – ovzduší, plynulé průjezdnosti města, problémů s parkováním, nákladů na opravy komunikací, bezpečnosti – míry nehodovosti atd.) – tedy zvyšovat preferenci veřejné dopravy na úkor individuální automobilové dopravy. Cestujícím je nutné nabízet nejen kvalitní přepravní služby (rozsáhlá síť, rychlost přepravy, dostatečná kapacita vozidel, příjemné prostředí, akceptovatelná cena), ale nabízet i další související služby, např. informace o časech příjezdů a odjezdů, nalezení vhodného spojení, aktuální zprávy v oblasti zpoždění, výluk atd. a to vše v reálném čase. Informace jsou cestujícím k dispozici jednak formou webového portálu, tak formou mobilní aplikace pro platformy Apple i Android. Dopravní portál dále obsahuje neveřejnou část s nástroji pro dispečery včetně přehledného grafické zobrazení situace v oblasti dopravy na území města. Součástí projektu byla i realizace datového skladu, kde jsou shromažďovány informace z dopravních systémů. Zavádění moderních technologií v oblasti dopravy mj. úzce souvisí s informační podporou v oblasti bezpečnosti a krizového řízení. Řada mimořádných událostí vzniká v dopravě, a naopak řešení mimořádných událostí a krizových situací jiného druhu, například povodní je provázáno s problematikou dopravy a řešením dopravních problémů. V případě potřeby je tedy možné jednoduchým způsobem zpřístupnit vybrané informace odpovědným pracovníkům krizového řízení a bezpečnosti, krizovým orgánům kraje a města, složkám IZS. Kromě informací ohledně MHD jsou do dopravního portálu postupně napojovány další technologie – systém inteligentních zastávek, který poskytuje aktuální data o příjezdech na konkrétní zastávky; systémy parkovišť, které poskytují data o obsazenosti parkovišť; informace o provozu na území města atp.

Arrow Right