crown

Místo

1. (120 b)

10 000 - 80 000 obyvatel

Zobrazit celý žebříček

Ekonomika

Government & ICT

Bezpečnost

Mobilita

Bydlení

Lidé

Sdílejte výsledky svého města

Technologie (3)

mobility

Mobilita

Mobilita - Inteligentní dopravní systém

2014-01-01

V roce 2014 byl vybudován ucelený systém dopravní telematiky pro zajištění preference MHD, který zajistil plynulý průjezd vozidel MHD přes světelná signalizační zařízení (SSZ) na území města, a to přednostně před ostatní dopravou s pozitivním dopadem na zkrácení nebo odstranění čekacích dob vozidel MHD na SSZ. V rámci projektu byla instalována zařízení systému dopravní telematiky pro preferenci MHD na všech křižovatkách (resp. přechodech pro chodce) na území města vybavených SSZ a rovněž do všech vozidel a dispečinku MHD bylo pořízeno odpovídající technologické a programové vybavení. V rámci projektu musely být rovněž provedeny nezbytné rekonstrukce několika vybraných SSZ, které neměly odpovídající technologickou úroveň pro zajištění 35 fungování systému preference MHD. Systém dopravní telematiky pro preferenci MHD umožnuje zkrácení či odstranění čekacích dob vozidel MHD na SSZ a zajišťuje jejich přednostní plynulý průjezd, čímž je významně zvýšena plynulost a spolehlivost (minimalizace zpoždění) MHD s pozitivním dopadem na kvalitu života a životního prostředí ve městě vlivem potenciální preference MHD veřejností oproti individuální automobilové dopravě.

Arrow Right
mobility

Mobilita

Mobilita - Chytré zastávky

2019-10-01

Předmětem projektu Inteligentní zastávky v Jihlavě bylo vybudování nových označníků zastávek MHD se zabudovanými elektronickými LED panely a radiovým spojením s dispečinkem Dopravního podniku města Jihlavy, a.s. na 20 nejfrekventovanějších zastávkách MHD. Tyto nově modernizované zastávky zobrazují informace o aktuálním čase a o jednotlivých linkách (název linky, směr jízdy vozidel a čas (do) odjezdu vozidel MHD) a jsou vybaveny digitálním akustickým hlásičem. Údaje o časech odjezdů jednotlivých linek jsou aktualizovány jednou za 30 sekund. Cílem tohoto projektu bylo zkvalitnění služeb poskytovaných cestujícím MHD v Jihlavě zvýšením jejich informovanosti o aktuálním čase vozidel MHD přímo na zastávkách a zvýšení využití veřejné hromadné dopravy jako udržitelné formy dopravy.

Arrow Right
mobility

Mobilita

Mobilita - Inteligentní dopravní informace

2018-01-01

Byla vytvořena webová mapová aplikace zobrazující aktuální polohu všech vozidel MHD. Poloha je zobrazována v časovém intervalu cca 10 s. Symbol vozidla v sobě nese informaci o směru jízdy vozu, po kliknutí na něj v mapě zobrazí informaci o daném spoji (označení linky, poslední projetá zastávka a délka případného zpoždění). V případě, že je vozidlo zpožděno, zobrazí se u jeho symbolu také červený popisek s informací o délce zpoždění. V případě, že spoj jede naopak dříve oproti jízdnímu řádu, zobrazí se popisek zelený. Dále jsou v mapě k dispozici také všechny trasy linek a po přiblížení mapy také zastávky. Kliknutím na zastávku je možné zjistit, které linky daná zastávka obsluhuje a díky odkazu do tzv. virtuálního elektronického panelu také aktuální odjezdy. Aplikace je plně přizpůsobena pro fungování v mobilních zařízeních. Pro snadnější přístup cestujících k aplikaci byly na jednotlivé zastávky MHD vylepeny zkrácené URL odkazy a také tzv. QR kódy. Aplikace byla vytvořena na platformě ESRI, konkrétně pomocí technologií ArcMap, ArcGIS Server, ArcGIS Online a ArcGIS API for JavaScript.

Arrow Right