about

About the project

SmartPins je portál, prezentující skutečné realizace smart city řešení zobrazené na přehledné mapě, shromažďuje potřebné veřejně dostupné dokumentace k jejich realizaci a ne jen technologických projektů, čímž podporuje meziobecní spolupráci v oblasti Smart City.

SmartPins project objectives

  • Osvěta o Smart city. Odpovědi na otázky veřejnosti. Pořádání workshopů a konferencí.
  • Férové hodnocení chytrosti měst a obcí a sestavení žebříčku TOP měst.
  • Mapa reprezentující místa realizovaných Smart city řešení.
  • Prezentace realizovaných řešení včetně veškeré dostupné dokumentace na jednom místě.
  • Sdílení zkušeností s realizacemi, urychlení podání projektů.
  • Prezentace článků zaměřených na SC.
  • Napomoci realizaci projektů, které mohou čerpat peníze z dotací ČR a EU.

Realizace, kterým říkáme reference, jsou rozděleny do smart city kategorií – základních pilířů chytrých měst. Aktivním vkládání článků zaměřených na praktické zkušenosti nás a našich partnerů a spoluprací s akademickou půdou se budeme snažit zaujmout komunitu, která se touto problematikou zabývá. Pořádáním workshopů, konferencí a aktivní účasti na obdobných setkáních zaměřených na Smart City a IoT budeme hledat další partnery, kteří mají praktické zkušenosti a instalace absolvovány a poskytneme jim prostor k jejich prezentaci pomocí tohoto portálu.

Which cities are smart? Are municipalities smart too? Where? What do they have smart?

Na tyto otázky Vám odpoví mapa a dynamický smart city index, tedy způsob, kterým hodnotíme míru „chytrosti“ měst a obcí. Dle počtu obyvatel dělíme města a obce do 4 kategorií. Tím se snažíme porovnávat porovnatelné. Tím nám vzniká žebříček měst/obcí dle velikosti. Hlavní výhodu Dynamického indexu je to, že umožňuje promítnout jakoukoliv vloženou technologii okamžitě po jeho zadání do žebříčku.